חיפוש מבחנים חיצונים

http://meyda.education.gov.il/bagmgr/default.html#/

סיכומים נוספים:

https://drive.google.com/open?id=1NGffVu9dDIQhX7_Pob_RIVPhs1anIr6r
https://drive.google.com/open?id=1pLZIENSDxjCmdezYb32ZFHnUJOgewcTd
דילוג לתוכן